Kuvataiteellisesta työskentelystäni

Kolmiulotteinen kuvataiteellinen työskentelyni pohjaa kuvanveistollisen työskentelyn kulttuuriseen käytäntöön. Lähestymistapani on materiaalinen ja tilallinen, mutta työskennellessäni materiaalisuus ja käsitteellisyys yhdistyvät. Sekä työskentelymateriaalin että sen työstötavan valinta ovat minulle tärkeitä, sillä molemmilla voin luoda kulttuurisia merkityksiä ja merkitysyhteyksiä eri aikoina syntyneisiin tottumuksiin ja tapoihin. Käyttämäni keinot vaihtelevatkin suuresti: kuvataiteen perinteisistä materiaaleista arkisiin aineisiin. Nautin omin käsin työskentelystä sekä kehollisesta ja vastavuoroisesta yhteistyöstä erilaisten materiaalien kanssa.

Taiteellisesti työskentelemällä pohdin ihmisten muovaamaa maailmaa omasta perspektiivistäni toisten ympäröimänä. Teemojani ovat inhimillisyyden ja ei-inhimillisyyden sekoittuminen, materiaaliset merkitykset ja käsitteet, ihmissuhteet, myötäelämisen pyrkimys ja vaikeus, oman itsen näkeminen ja unohtaminen sekä tradition tulkinta. Pyrin tapahtumallisuuteen, siihen että teokset ovat ja tapahtuvat suhteessa tekijän ja katsojan kehoon ja että teokset saavat lopullisen muotonsa ja merkityksensä esitystilassa. Teokseni ovat kohtauksia elämästä, muistojen, ajatusten ja tekojen kohtaamista nykyhetkessä. Koen, että voin esittää kokemustani pyöreästä elämästä luontevimmin kolmiulotteisina kuvina. Tämän vuoksi olen kuvanveistäjä.